Chất chống gỉ & chống ăn mòn - Rust Pro

Rust Pro

Bảo quản bề mặt thiết bị trong thời gian dài

Rust Pro có khả năng bảo vệ chống rỉ 5 năm trong trường hợp bảo quản trong nhà và 2-3 năm ngoài trời. Sản phẩm dùng cho bất kì bề mặt kim loại hoặc bề mặt sơn nào ngay cả trong môi trường có tính oxy hóa cao.

Sản phẩm đã qua kiểm chứng và sử dụng cho các hãng sản xuất nhiên liệu lớn trên thế giới, cho các hệ thống lưu kho bảo quản và bảo vệ hệ thống ống.

Rust Pro là sản phẩm với công thức phân tán dầu, có tính năng chống oxy hóa và chống ăn mòn lâu dài.

Tính năng

  • Bảo vệ lâu dài cho các chi tiết chứa và không chứa thành phần sắt lên tới 5 năm trong nhà và 2-3 năm ngoài trời
  • Một khi đã quét trên bề mặt chi tiết, Rust Pro trở thành chất bán rắn giảm quá trình nhỏ giọt và chảy khỏi bề mặt.
  • Không gây ảnh hưởng đến bề mặt chi tiết khi sử dụng Rust Pro

Ứng dụng

  • Các chi tiết tiếp xúc với môi trường phun mặn.
  • Các chi tiết chịu thời gian bảo quản hoặc vận chuyển kéo dài.
  • Các chi tiết có yêu cầu bảo quản chống mòn rỉ tối đa

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng sản phẩm không pha loãng để bảo vệ tối đa.

Sản phẩm có thể sử dụng bằng phương pháp phun, quét, lăn trực tiếp lên bề mặt cần bảo quản.

Có thể khuấy kĩ bồn chứa Rust Pro để sản phẩm chuyển sang dạng lỏng và tiến hành nhúng chi tiết cần bảo quản, đảm bảo phủ kín toàn bộ bề mặt chi tiết.

  • Máy phun – 11m²/lít
  • Lăn phủ – 15m²/lít
  • Quét phủ – 16m²/lít

When you’ve had enough with schoolwork and only want a break, then writing an article for me is exactly what you need. Want some time to relax? Go right ahead and take some time to get away pay to write essay from it all! Want to go on a holiday? Whilst caring for all of your other duties go and mingle in the most exciting party.

Are there any quite good essay writing providers around there? Essay Writing assistance is described being a expert internet site dedicated to offering quality instructional writing for college students

Your website includes an eye for style and an enthusiastic sense of humor to deliver its clients with grammatically accurate and enjoyable writing. You essay writing services will find a number of diverse sorts of essay writing service also that I shall talk about a few of these within this specific guide and offer some situations of their services.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.