Upload Image...

Bio Stable

Chất điều hòa bùn khoan

EPA đã chấp thuận cho các nước quốc tế sử dụng dung dịch khoan phân hủy sinh học.

BIO-STABLE của ProOne được hình thành với công nghệ bôi trơn XPL+ hiệu suất cao. Sản phẩm được thiết keesddeer giảm nhiệt và ma sát dưới điều kiện khắc nghiệt và giúp cải thiện các đem lại kết quả đặc biệt trong các vận hành khoan thẳng đứng và khoan ngang.

BIO-STABLE có thể được sử dụng trong bùn gốc dầu, bùn gốc nước, nước biển, và an tonaf cho người sử dụng.

Ưu điểm

 • Tăng bôi trơn
 • Cải thiện ROP
 • Dễ dàng lái hoặc cắt
 • Giảm gỉ và mài mòn
 • Tiết kiệm bơm bùn và động cơ bùn
 • Kéo dài tuổi thọ hố khoan

Tỷ lệ pha trộn

Bắt đầu với tỉ lệ 5% theo thể tích qua slug pit, sau đó sử dụng tỉ lệ 1-3% khi cần.

Các vấn đề khoan được giải quyết

 • Máy kéo và momen cao
 • ROP thấp
 • Nhiều chu kì khoan
 • Uốn khúc và siêu uốn khúc
 • Giếng khoan trệch hướng
 • TopDrive quá nhiệt
 • Chảy qua bơm và động cơ bùn
 • Lỗ cắt
 • Lỗ xoắn ốc
Upload Image...

Online essay helper websites provide an abundance of flexibility. You can choose https://rwrant.co.za/surprising-facts-news-managing-a-music-paper/ an experienced writer to request revisions, keep track of the progress, and request for editing or archiving whenever you feel it https://workouttrends.com/is-there-a-correlation-between-academic-performance-and-health-of-learners is required. An essay consultant can help you with https://mantra4change.com/shikshakalpfellowship/ an essay that you think will be a great piece. If you’re having trouble creating an essay, have trouble with https://cryptoverze.com/members/broonja1966/info/ the https://marioferreteria.com/2021/04/22/professional-essay-writing-service/ structure of your essay or simply aren’t satisfied with the style you’re writing A consultant can help you achieve your academic goals.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.